Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Zaměření:

audiovizuální tvorba, animace, grafika a design, multimédia, fotografie, teorie a dějiny

Typ školy:

veřejná

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

umělecká tvorba, umělecká škola, umprum, všup, praha
 

Název fakulty/katedry/studijního oboru:

Katedra grafiky

Nabízené předměty se zaměřením na audiovizi:

Grafický design a vizuální komunikace, Grafický design a nová média, Animace a film, Fotografie II, Design a digitální technologie

Další filmově-výchovná činnost:

Adresa:

náměstí Jana Palacha 80, 110 00 Praha 1

Jméno kontaktní osoby:

Michaela Kukovičová, Zuzana Bukovinská

Role kontaktní osoby:

vedoucí katedry

Telefon:

251 098 111

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.