Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3

Zaměření:

audiovizuální tvorba, animace, grafika a design, multimédia, teorie a dějiny

Typ školy:

veřejná

Kraj:

Jihomoravský kraj

Klíčová slova:

fav výchova, multimédia, design, animace, brno
 

Nabízené předměty se zaměřením na audiovizi:

Multimediální design (výuka designu a animace v 8. ročníku, výuka filmové výchovy v 9. ročníku)

Další filmově-výchovná činnost:

Adresa:

Jana Broskvy 3, 643 00 Brno

Jméno kontaktní osoby:

Elena Maixnerová

Role kontaktní osoby:

učitelka předmětu Multimediální design

Telefon:

728 082 777

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.