Základní umělecká škola Bruntál

Zaměření:

audiovizuální tvorba, animace, multimédia

Typ školy:

veřejná

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Klíčová slova:

umělecká tvorba, animace, krátký film
 

Studijní zaměření v oblasti audiovize:

Multimediální tvorba

Další filmově-výchovná činnost:

Student se v průběhu studia seznamuje se základy animace, zkouší se prakticky vyjádřit pomocí krátkého filmu, používá různé animační techniky, pracuje s počítačovými programy, animaci spojuje se zvuky a zpracovává postprodukci vlastního či kolektivního projektu.Výsledky bývají prezentovány na přehlídkách (Festival Animánie, Trik film, Oskárek) nebo promítány přímo ve škole kamarádům, rodičům apod.

Adresa:

nám. J. Žižky 6, 792 01 Bruntál

Jméno kontaktní osoby:

Kateřina Olejníčková

Role kontaktní osoby:

vedoucí výtvarného oboru, učitelka

Telefon:

732 141 794

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.