Základní umělecká škola Police nad Metují

Zaměření:

audiovizuální tvorba, multimédia, teorie a dějiny

Typ školy:

veřejná

Kraj:

Královéhradecký kraj

Klíčová slova:

umělecká tvorba
 

Studijní zaměření v oblasti audiovize:

Multimediální výtvarná tvorba

Další filmově-výchovná činnost:

programy pro školy regionu – buď výjezdní, nebo v ZUŠ – osvěta, ukázky, praktické dílny, diskuse a besedy s filmovými tvůrci, výtvarníky a pedagogy, přednášková činnost v rámci odborných setkání pro učitele, vzdělávací kurzy – grafická přípravka pro žáky v rámci doplňkové činnosti školy, akreditované kurzy DVPP – momentálně „Školní video v praxi“, tematické kurzy pro žáky i učitele na vyžádání, školní výstavní činnost, typografický manuál – učebnice počítačové typografie, multimediální manuál – publikace v rámci grantu „uměleckých laboratoří“ – vlastní texty a podíl na učebnici Učit se film a další (web atd.), online – distanční výuka Moodle, videolekce na YouTube, budování kanálu YT Filmohra a Podpora uměleckého vzdělávání NAŠA TV – školní filmová tvorba, grantová činnost

Adresa:

Komenského náměstí 108, 549 54 Police nad Metují

Jméno kontaktní osoby:

Vladimír Beran

Role kontaktní osoby:

zástupce ředitele, vyučující

Telefon:

608 330 531

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.