Spilková Eva

Profese:

lektor, dramaturg, projektový manažer

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy, semináře, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), online aktivity

Popis činnosti:

celoroční činnost, projekce s lektorskými úvody, projekce pro děti, programy pro školy, semináře, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), online aktivity

Kraj:

Olomoucký kraj

Klíčová slova:

projektová manažerka, dramaturgyně, CinEd, Olomouc, AČFK
 

Zaměření:

audiovizuální tvorba, hraný film, animace, teorie a dějiny, dětská tvorba

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), školy, veřejnost
 

Adresa:

Olomouc

Rozsah působnosti:

celostátní

Telefon:

Popis činnosti (profil):

Eva Spilková je hlavní koordinátorkou projektu CinED v České republice. Projekt je realizován od roku 2014, zapojena je Asociace českých filmových klubů.

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.