Forejt Jiří

Profese:

expert v oblasti FAV, lektor, pedagog, konzultant, dramaturg, producent, metodik

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, projekce s lektorskými úvody, programy pro školy, workshopy a dílny, semináře, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Popis činnosti:

celoroční činnost, projekce s lektorskými úvody, programy pro školy, workshopy a dílny, semináře, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

metodik, lektor, pedagog, FAMU, Free Cinema
 

Zaměření:

audiovizuální tvorba, hraný film, teorie a dějiny, amatérská tvorba, prehistorie filmu

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, filmoví profesionálové, veřejnost
 

Adresa:

Smetanovo nábřeží 2, Praha

Rozsah působnosti:

celostátní

Telefon:

Popis činnosti (profil):

Je zakladatelem spolku Free Cinema, kde působí také jako lektor, metodik, autor metodických a vzdělávacích materiálů. Věnuje se také metodické činnosti v NIPOS-ARTAMA, kde je ředitelem přehlídky České vize a garantem výzkumných programů. Na FAMU absolvoval doktorské studium v roce 2022 disertační prací na téma filmové a audiovizuální výchovy. Připravuje zde také program pedagogického minima pro budoucí učitele. Je členem pracovní skupiny oboru Filmová/audiovizuální výchova při Národním pedagogickém institutu.

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.