Dvořáková Tereza Czesany

Profese:

expert v oblasti FAV, pedagog, konzultant, dramaturg, pedagožka

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, programy pro školy, semináře, přednášky, publikační činnost, diskuse a besedy, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Popis činnosti:

celoroční činnost, programy pro školy, semináře, přednášky, publikační činnost, diskuse a besedy, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.)

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

metodik, konzultant, Státní fond kinematografie, CinEd, FAMU
 

Zaměření:

dokumentární film, hraný film, teorie a dějiny

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, filmoví profesionálové, veřejnost, žáci druhého stupně ZŠ (11 až 15 let)
 

Adresa:

FF UK – náměstí Jana Palacha 1/2, 110 00, Praha 1

Rozsah působnosti:

celostátní

Telefon:

+420 603 251 004

Popis činnosti (profil):

Mentorka, expertka filmové výchovy, pedagožka katedry filmových studií FF UK. V letech 2009–2014 byla členkou Rady Státního fondu kinematografie. V letech 2012–2016 působila jako ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací v Národním filmovém archivu. Zde kromě jiného založila oddělení filmové výchovy. V současné době pracuje mj. jako člen pracovní skupiny pro podporu filmové/audiovizuální výchovy při Národním pedagogickém institutu.

Pro Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu zpracovala v letech 2021-2022 sociologický průzkum na základních školách a gymnáziích. Podílí se také na řadě dalších aktivit Asociace.

Bibliografie a publikace v oboru filmové výchovy

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.