Beran Vladimír

Profese:

lektor, pedagog, filmař

Filmověvýchovná činnost:

workshopy a dílny, přednášky, online aktivity, autorská tvorba

Popis činnosti:

workshopy a dílny, přednášky, online aktivity, autorská tvorba

Kraj:

Liberecký kraj

Klíčová slova:

metodika, multimediální tvorba, ZUŠ, Police nad Metují, Cena Borise Jachnina
 

Zaměření:

audiovizuální tvorba, hraný film, grafika a design, multimédia, dětská tvorba

Cílové skupiny:

žáci prvního stupně ZŠ (6 až 11 let), žáci druhého stupně (11 až 15 let), školy, učitelé, veřejnost
 

Adresa:

Komenského náměstí 108, 549 54 Police nad Metují

Rozsah působnosti:

regionální

Telefon:

+420 608 330 531

Popis činnosti (profil):

Působí jako pedagog multimediální výchovy na ZUŠ v Polici nad Metují. Se svými studenty používá v interaktivní výuce nejen vlastní filmovou tvorbu, ale i počítačovou grafiku či digitální fotografii. Jeho žáci si v hodinách vyzkouší práci s obrazem, textem i videem. Se studenty založil „školní kosmickou, vědeckou a uměleckou agenturu“ s názvem NAŠA TV a buduje koncept Filmohra, který má studentům přiblížit právě filmovou výchovu. Společně s kolektivem autorů připravil Metodiku filmové tvorby. Je oponentem pracovní skupiny oboru Filmová/audiovizuální výchova při Národním pedagogickém institutu. Podílel se také na zavedení multimediální tvorby do Rámcového vzdělávacího programu pro ZUŠ.

V roce 2022 získal cenu Borise Jachnina udělovanou Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu za pedagogický přínos.

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.