Bednařík Pavel

Profese:

expert v oblasti FAV, lektor, konzultant, dramaturg, projektový manažer

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, diskuze a besedy, semináře, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), publikační činnost

Popis činnosti:

celoroční činnost, diskuze a besedy, semináře, přednášky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.), publikační činnost

Kraj:

Olomoucký kraj

Klíčová slova:

lektor, konzultant, ASFAV, CinEd, Olomouc
 

Zaměření:

dokumentární film, animace, teorie a dějiny

Cílové skupiny:

studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, filmoví profesionálové, veřejnost
 

Adresa:

Olomouc

Rozsah působnosti:

Olomouc, celostátní

Telefon:

+420 605 844 090

Popis činnosti (profil):

Působí jako lektor, dramaturg, pedagog a konzultant v oblasti filmové výchovy a historie filmu a audiovize od roku 2007. V rámci své profesní kariéry působil jako umělecký ředitel Letní filmové školy a Asociace českých filmových klubů, pedagog na FF UP v Olomouci, FAMU nebo ateliéru Audiovizuální tvorby na FMK UTB ve Zlíně.

Zaměřuje se na vztah audiovizuálních děl a ideologie a využití filmu ve výchovně-vzdělávacím procesu. Odborně se zabývá modely filmové výchovy v Evropě a možnosti jejich implementace v ČR, je členem evropské Film Literacy Advisory Group a hodnotitelem projektů EACEA. Publikuje v časopisech A2, Film a doba, Cinepur a Iluminace, spolupracuje s festivaly Jeden svět, Letní filmová škola nebo MFDF Jihlava.

V letech 2019–2023 byl předsedou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu a projektovým manažerem projektu “Posílení oboru filmová a audiovizuální výchova v ČR”. V současnosti pracuje jako hlavní lektor a metodik společnosti Wikimedia CZ, spolupracuje jako oborový didaktik s Národním pedagogickým institutem a NIPOS-ARTAMA.

Osobní web
Facebook
Twitter
Instagram

Publikace v oboru F/AV

Filmová/audiovizuální výchova v ČR 2016 (Kreativní Evropa, 2016)
Filmová/audiovizuální výchova v ČR 2017 (Kreativní Evropa, 2017)
Filmová/audiovizuální výchova v ČR 2019 (Kreativní Evropa, 2019)
Audiovize v době pandemie (2020–2021) (Kreativní Evropa, 2021)
Cesty k filmové gramotnosti. Strategie a přístupy k filmové výchově napříč evropskými zeměmi (ASFAV, 2022)

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.